MÅLRAPPORT

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud
58 56 23 27

Vi har investeret i en 3D-koordinatmålemaskine med henblik på hæve kvaliteten i virksomhedens proceskontrol. Det skal blandt andet ske ved, at man løbende følger data og grafer, som viser, om man nærmer sig tolerancegrænserne, så man allerede, inden de overskrides, kan sætte ind med justeringer.

Målingerne bliver også mere ensartede med målemaskinen, for den menneskelige faktor under kontrolmålingerne forsvinder. Derudover leverer målemaskinen også løbende statistik, som hurtigt giver os et overblik over udviklingen i målingerne. Det giver en bedre føling med produktionen.

Investeringen er derudover i tråd med den strategiske målsætning om at styrke digitaliseringen af arbejdet med kvalitet.